AGA KUO PHOTOGRAPHY

                             

BODY FARM
PHOTOGRAPHY AGA KUO
STYLING BAKHITA FOK
HAIR & MAKE-UP TALIA JORDEN
MODELS DAVIDE MARTELLA, SAMMY WU & AALIYAN RINE